A FAVOR D’UN BUFA EL VENT

Tu sempre amb un somriure
De col·lega confident.
T’agrada fer abraçades,
selecciones a la gent.
T’apartes del conflicte.
No t’arrisques. No ets valent.
I sempre sempre et poses
a favor d’on bufa el vent.

Tu sempre amb un somriure,
fent carona de bon nen.
Fas veure que ens estimes
però et mous per interès.
La foto preparada
per si arriba el bon moment.
I sempre sempre et poses
a favor d’on bufa el vent.

I poc a poc fent colzes
t’has cregut que estàs al cel
al costat d’aquells que un dia
van obrir les nostres ments.
Aquells que ens inspiraven
des del cor, des del talent.
Però tu, sí tu, tu no hi ets.